fbpx
Skip links

Lymfbehandling

Lymfödem kan orsaka obehagliga symtom för patienter, såsom svullnad, smärta och rörelsebegränsningar. En effektiv lymfbehandling kan hjälpa till att lindra dessa symptom och förbättra patientens livskvalitet. Vår lymfbehandlingsmetod är skräddarsydd för varje patient och inkluderar manuell lymfdränage, kompressionsbandage och övningar. Våra erfarna och kunniga terapeuter arbetar nära med patienterna för att säkerställa att de får den bästa möjliga behandlingen. Vi strävar efter att våra patienter uppnår de bästa möjliga resultaten. Genom att använda modern teknik och ett holistiskt synsätt ser vi till att våra patienter får den bästa vården. Vi fortsätter att förbättra vår metod genom forskning och utveckling. Tack för att ni lyssnade på vår presentation om lymfbehandling. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information.

Lymfbehandling är en behandlingsmetod som används för att lindra symtom orsakade av lymfödem, en sjukdom som resulterar i svullnad i armar och ben. Behandlingen är skräddarsydd för varje patient och omfattar manuell lymfdränage, kompressionsbandage och övningar. Manuell lymfdränage är en försiktig massage som syftar till att öka lymfflödet och avlägsna överflödig vätska från kroppen. Kompressionsbandage används för att minska svullnaden i det drabbade området och hjälpa till att hålla den under kontroll. Övningar kan också ingå i behandlingen för att förbättra rörligheten och minska smärta och obehag. Lymfbehandling är en effektiv behandlingsmetod som hjälper till att lindra symtom hos patienter med lymfödem. Genom att öka lymfflödet och avlägsna överflödig vätska kan svullnaden minska och patientens rörlighet och livskvalitet förbättras. Behandlingen anpassas individuellt efter varje patient och kan anpassas efter deras specifika behov och förutsättningar. Vår lymfbehandlingsmetod är utvecklad med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande där vi strävar efter att hjälpa våra patienter att uppnå optimala resultat. Vi fortsätter att utveckla vår behandlingsmetod genom forskning och utveckling för att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården och behandlingen.

Det finns flera positiva egenskaper med lymfbehandling:

 1. Symtomlindring: Lymfbehandling hjälper till att lindra symtom orsakade av lymfödem, som svullnad, smärta och rörelsebegränsningar.
 2. Skräddarsydd behandling: Lymfbehandlingen anpassas för varje patient, vilket innebär att behandlingen kan anpassas efter patientens individuella behov och förutsättningar för att ge optimala resultat.
 3. Holistiskt synsätt: Lymfbehandling betraktas som en del av det holistiska synsättet på hälsa och välbefinnande och fokuserar på att hjälpa patienten att uppnå optimal hälsa.
 4. Effektiv behandling: Forskning har visat att lymfbehandling är en effektiv behandlingsmetod för lymfödem och kan leda till märkbar förbättring av symtomen hos patienter.
 5. Förbättrad livskvalitet: Lymfbehandling kan minska svullnad, smärta och rörelsebegränsningar, vilket möjliggör att patienterna kan återgå till sina dagliga aktiviteter och förbättrar livskvaliteten.
 6. Kontroll över tillståndet: Genom att regelbundet genomgå lymfbehandling och följa behandlingsplanen kan patienterna få bättre kontroll över sitt tillstånd och minska risken för försämring och komplikationer.

Det finns några viktiga saker att tänka på både före och efter lymfbehandling för att maximera behandlingens effektivitet och undvika eventuella komplikationer:

Före behandling:

 1. Informera din terapeut om eventuella mediciner, sjukdomar eller allergier du har. Detta hjälper terapeuten att anpassa behandlingen efter dina individuella behov och undvika eventuella komplikationer.
 2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan begränsa blod- och lymfflödet i det drabbade området.
 3. Drick tillräckligt med vatten för att främja lymfflödet i kroppen.

Efter behandling:

 1. Se till att dricka tillräckligt med vätska för att hjälpa till att transportera bort överskottsvätska från kroppen.
 2. Använd kompressionsbandage eller kläder som ordinerats av din terapeut för att hålla svullnaden under kontroll.
 3. Försök att undvika att sitta eller stå stilla för länge för att förhindra att vätska samlas upp.
 4. Förebygg infektion genom att ta hand om huden i det drabbade området och undvika att skada den. Det är också viktigt att följa din terapeuts instruktioner och behandlingsplan för att få maximal nytta av lymfbehandlingen och undvika eventuella komplikationer.
Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.