fbpx
Skip links

Allmänna villkor för Holistic Living

 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.holisticliving.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Holistic Living Group AB, organisationsnummer 559360-7178 (”Holistic Living”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Holistic Living framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Holistic Living är ett företag registrerat i Sverige.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Holistic Living accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp (kreditkort, faktura, delbetalning) till personer under 18 år. Holistic Living förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Holistic Living reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Holistic Living har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så förbehåller sig Holistic Living rätten att ta bort produkten från Kundens order. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Holistic Living ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Holistic Living eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Holistic Living.

 1. Avtal och Beställning 2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Holistic Livings Integritetspolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Holistic Living bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Holistic Living per e-post. Holistic Living uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Holistic Livings kundservice. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Holistic Living. Om beställningen återkallas så kommer Holistic Living att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. Kunduppgifter mm. 3.1 Holistic Living rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Holistic Livings behandling av personuppgifter finns i Holistic Livings Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Holistic Living om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Holistic Living misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Holistic Living rätt att stänga av Kunden.

 1. Priser, avgifter och betalning 4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Holistic Living har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Holistic Living. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Holistic Living eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Holistic Living förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalsätt, eller ändra betalsätt om det inte fungerar, av tekniska skäl eller andra skäl. Om du har valt faktura som betalsätt kan Holistic Living komma att debitera dig en fakturaavgift. I sådant fall kommer detta framgå tydligt innan beställning slutförs. Äganderätten till varor går över till Kunden först när Kunden betalat hela köpeskillingen samt eventuell fakturaavgift.

 1. Leverans och transport 5.1 Varor som är i lager levereras normalt inom den tid som anges på Webbplatsen. Om varan har längre leveranstid eller är tillfälligt slut i lager kontaktar Holistic Living Kunden omgående för vidare information om leveransen.

5.2 Om en vara har en längre leveranstid kommer detta att framgå i kassan. Kunden kommer då att kontaktas per e-post med information om den beräknade leveranstiden.

5.3 Om inget annat har avtalats eller om det inte framgår av de villkor som gäller för Kundens köp så levereras varor normalt inom 30 dagar från att Holistic Living bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse. Om leverans av varan försenas kommer Holistic Living att meddela Kunden detta och fortsätta att följa upp leveransen. Kunden har rätt att häva köpet om leveransen försenas väsentligt och leveransen inte sker inom 30 dagar efter det att Kunden mottagit orderbekräftelsen. Kunden har dock inte rätt att häva köpet om Holistic Living tydligt och i god tid före det att Kunden har lämnat sin beställning informerat om möjligheten att försening kan förekomma.

5.4 Leverans sker på det sätt som anges på Webbplatsen. Kunden får kostnadsfri frakt om ordervärdet uppgår till det belopp som anges på Webbplatsen.

5.5 Om en vara skadas eller kommer bort under transporten till Kunden så är Holistic Living ansvarig för detta. Kunden måste dock meddela Holistic Living så snart som möjligt om detta inträffar. Om Kunden upptäcker att en vara är skadad när Kunden öppnar paketet ska Kunden kontakta Holistic Living omgående.

 1. Ångerrätt och retur 6.1 Kunden har enligt distansavtalslagen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att Kunden mottagit varan (ångerfristen). För att kunna utöva ångerrätten måste Kunden meddela Holistic Living sitt beslut att ångra köpet genom en tydlig och entydig förklaring (till exempel ett brev eller e-post). Kunden kan använda Holistic Livings ångerblankett, men det är inte obligatoriskt. Ångerfristen anses vara iakttagen om Kunden skickar sitt meddelande om att Kunden utövar ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

6.2 Kunden har inte ångerrätt om förseglingen har brutits på varor med skyddshygien eller som av hälsoskäl inte är lämpliga att returneras. Kunden har rätt att pröva varan för att kontrollera att den uppfyller sina förväntningar, men om varan har använts på ett sätt som går utöver vad som krävs för att kontrollera dess egenskaper och funktion samt återlämnas till Holistic Living så anses ångerrätten vara förverkad.

6.3 Om Kunden ångrar sitt köp ska Kunden, så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från och med att Holistic Living mottagit Kundens beslut om att utöva ångerrätten, returnera varan till Holistic Living. Varan ska returneras väl förpackad, i orginalförpackning (eller liknande skyddspaket) och i oskadat skick.

6.4 Kunden ansvarar för kostnaden och risken för transporten när varan returneras. Kunden ansvarar endast för en eventuell värdeminskning av varan om sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Holistic Living rekommenderar att Kunden returnerar varan i originalförpackning eller liknande skyddspaket och i oskadat skick.

6.5 Om Kunden ångrar sitt köp kommer Holistic Living att återbetala betalningen som Kunden har gjort. Holistic Living har rätt att dra av en summa från beloppet som ska återbetalas om det finns en värdeminskning av varan jämfört med varans ursprungliga värde vid leveransen, eller om varan är skadad på grund av Kundens hantering. Holistic Living kommer att återbetala beloppet utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att Holistic Living mottagit Kundens beslut att utöva ångerrätten. Holistic Living kommer dock att få vänta med att återbetala beloppet tills Holistic Living har fått tillbaka varan från Kunden eller Kunden har lämnat bevis på att varan har sänts tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.

6.6 Kundens pengar återbetalas till Kundens bankkonto, om Kundens inte uttryckligen har godkänt något annat. Kunden kommer inte att behöva betala några avgifter som följer av återbetalningen.

 1. Reklamationer 7.1 Om en vara är felaktig, det vill säga om varan avviker från vad som har avtalats mellan parterna eller vad som följer av vad som följer av Villkoren och detta inte beror på Kunden eller på någon omständighet på Kundens sida, har Kunden rätt att reklamera varan. Kunden ska reklamera inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt felet. Reklamation innebär att Kunden meddelar Holistic Living att Kunden vill åberopa felet, det vill säga att Kunden vill påkalla att Holistic Living avhjälper felet, att Kunden vill ha en ny vara i stället för den felaktiga eller att Kunden vill ha pengarna tillbaka. Kunden måste reklamera inom två månader efter det att felet upptäcktes. Om Kunden inte reklamerar inom rimlig tid förlorar Kunden sin rätt att åberopa felet. Holistic Living tar ansvar för de kostnader som Kunden har i samband med reklamationen.

7.2 När Kunden reklamerar varan så är det bra om Kunden kan ge Holistic Living så detaljerad information som möjligt om felet och det är även bra om Kunden kan lämna kopia av det kvitto som Kunden fått från Holistic Living och som visar att varan är köpt av Holistic Living.

7.3 Kunden ska reklamera felet till Holistic Living. Kunden kan använda sig av följande kontaktuppgifter för att reklamera felet: Holistic Living Kundtjänst, e-post: kundtjanst@holisticliving.se

7.4 Om varan är felaktig kommer Holistic Living att avhjälpa felet genom att antingen skicka en ny vara till Kunden eller reparera varan. Kunden har också rätt att kräva pengarna tillbaka om varan är felaktig. Kunden måste reklamera felet till Holistic Living inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt felet. Holistic Living kommer att återbetala Kunden så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från det att Kunden reklamerat felet.

7.5 Om Kunden inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt felet förlorar Kunden rätten att påkalla felet. Om Kunden inte reklamerar inom två månader från det att Kunden upptäckt felet förlorar Kunden rätten att påkalla felet om inte Holistic Living har föranlett förseningen. Om varan är felaktig har Kunden dock alltid rätt att reklamera varan om inte Holistic Living kan påvisa att det inte finns något fel på varan eller att felet har uppstått efter det att varan levererades till Kunden.

 1. Priser 8.1 Alla priser på Webbplatsen anges inklusive moms om inte annat anges.

8.2 Priset som Kunden ska betala framgår när Kunden går igenom beställningsproceduren på Webbplatsen. Kunden ska även kunna se det totala priset inklusive alla avgifter och fraktkostnader innan Kunden bekräftar beställningen.

 1. Personuppgifter 9.1 För att kunna handla på Webbplatsen måste Kunden godkänna Holistic Livings behandling av Kundens personuppgifter i enlighet med vad som anges i Holistic Livings integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till Holistic Livings användning av Kundens personuppgifter enligt Holistic Livings integritetspolicy.
 2. Force Majeure 10.1 Holistic Living är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet ska anses vara bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i ind- och utförsel, varningstexter, försäljningsförbud etc., oavsett om beslutet meddelats eller inte. Under sådana omständigheter ska Holistic Livings prestation suspenders. Om en sådan fördröjning varar i mer än 2 månader har både Kunden och Holistic Living rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan skyldighet att betala skadestånd. Om Kunden vill häva avtalet på grund av försening enligt detta punkt 9 ska Kunden meddela Holistic Living detta.
 3. Tvist 11.1 Tvist mellan Kunden och Holistic Living ska i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt har Kunden rätt att få tvisten prövad av allmän domstol. Holistic Living följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan Kunden och Holistic Living ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 4. Ändring av Villkoren 12.1 Holistic Living förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen och gäller från och med den tidpunkt då Kundens beställning accepteras, eller från och med det att Kunden besöker Webbplatsen för första gången efter att ändringarna har offentliggjorts. Villkoren som gällde vid tidpunkten för Kundens beställning kommer att gälla under förutsättning att Kunden inte accepterar de nya Villkoren vid beställningstillfället eller inte meddelar Holistic Living att Kunden vill häva köpet.
 5. Diverse 13.1 Det är inte tillåtet att använda sig av bilder eller varumärken från Webbplatsen om inte Holistic Living godkänt detta i förväg. 13.2 Holistic Living ansvarar inte för eventuella felaktigheter i beskrivningar eller priser på Webbplatsen och reserverar sig för felaktigheter i produktbeskrivningar och priser. 13.3 Holistic Living har rätt att när som helst stänga av en Kunden som missbrukar sin rätt att handla på Webbplatsen. 13.4 Eventuell missbruk av Rabattkoder och/eller kampanjkoder som ger Kundens felaktiga fördelar är förbjudet och utgör skäl för ogiltigförklaring av beställning eller återtagande av varor. Om Kunden glömt använda en rabattkod eller kampanjkod när Kunden lagt sin beställning kan Kunden i efterhand inte göra avdrag för rabatten från det pris som Kunden ursprungligen skulle ha betalt. 13.5 Kundens rabattkod är unik och gäller i enlighet med den information som Kundens erhållit när Kunden tog emot koden. Holistic Living förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta erbjudanden eller rabattkoder när som helst och för vilken Kundsomhelst, inklusive missbruk av erbjudanden eller kampanjkoder. 13.6 Holistic Living har rätt att när som helst ändra Villkoren utan föregående meddelande, i den utsträckning som ändringen är nödvändig för att tillgodose ändrade förhållanden som är utanför Holistic Livings kontroll, exempelvis ändrad lagstiftning, förändrade förhållanden på marknaden eller förändrade produkter eller tjänster. 13.7 Om Kundens användning av Webbplatsen eller Kundens konto strider mot dessa Villkor förbehåller sig Holistic Living rätten att stänga av Kunden från Webbplatsen och/eller säga upp Kundens konto. 13.8 Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle vara ogiltig eller omöjlig att tillämpa kommer det inte att påverka giltigheten och tillämpligheten av övriga bestämmelser i Villkoren. 13.9 För att göra en beställning på Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Holistic Livings Integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.