fbpx
Skip links

Har du sömnproblem, nattliga svettningar eller östrogenbrist?

Sömn är livsviktigt! Det sker alltså livsviktiga processer i kroppen när vi sover, något vi gör under en stor del av våra liv. En av dessa processer har att göra med energibalansen, där celler i hjärnan fyller på med energi när vi sover och ger oss en känsla av att vara pigga och utvilade när vi vaknar.

På längre sikt ökar sömnbrist risken att drabbas av en rad sjukdomar, som diabetes, ångest, depression, missbruk och hjärt-kärlsjukdom. Det innebär också en ökad risk att dö i förtid. 

Lösning är självklart att se till att man sover bra. Men det är inte alltid det går. Ett av hjälpmedlen är kosttillskotet Glycin.

Glycin är en viktig aminosyra som behövs för muskler, ämnesomsättning, hjärnhälsa, bentäthet, mag-tarmhälsa och god sömn. Det är också en signalsubstans som ökar glutation (en antioxidant som är viktigt för leverns avgiftning) och har antiinflammatoriska effekter.

Trots sina viktiga roller har glycin fått väldigt liten uppmärksamhet tills nyligen. Glycin är en ”icke-essentiell” aminosyra, vilket innebär att den kan tillverkas av kroppen, i jämförelse med essentiella aminosyror som behöver tillföras via kosten.

Mild glycinbrist är inte skadligt, men allvarlig brist kan leda till sviktande immunsvar, långsam tillväxt och onormal närings ämnesomsättning. Som neurotransmitter/signalsubstans har glycin både existerande och hämmande kapacitet: det fungerar som en agonist för exciterande NMDA-receptorer i hjärnan; och ökar den hämmande neurotransmitter serotonin.

Eftersom serotonin är en föregångare till melatonin kan glycin tillskott minska sömnlöshet och förbättra sömnkvaliteten.

  • (1) Glycin stöder sömn via flera funktioner förutom dess påverkan på serotonin. Glycin ökar blodflödet till extremiteterna, vilket minskar kärn kroppstemperaturen, en viktig signal för att initiera sömn. Glycin ökar även mängden tid som spenderas i REM-sömn. Slutligen hämmar det de stimulerande orexin neuronerna, som är ansvariga för upphetsning och belönings sökande, vilket kan bidra till nattvakningar.

  • (2) Glycin har positiva kognitiva effekter. Forskning har visat att en låg (3 mg) dos glycin vid sänggåendet minskar sömnighet och trötthet under de följande dagarna hos personer med sömnlöshet tendenser eller begränsad sömntid. Tillskott med glycin har således visat sig förbättra minnet och uppmärksamheten hos unga vuxna, vilket har gett ökat intresse för att ordinera glycin vid behandling av neurodegenerativa störningar såsom Alzheimers.

  • (3) Med östrogenliknande osteo protektiva effekter kan glycin tillskott vara fördelaktigt för kvinnor i klimakteriet. I en djurmodell ökade glycin 17 B-östradiolnivåer vilket ledde till signifikant förbättrad benmineraldensitet, trabekulärt antal och anslutningsdensitet hos ovariektomiserade möss. Författarna till denna forskning var så imponerade av glycins skyddande effekter att de används i klimakteriet.

  • (4) Glycin bidrar också till ökning av kollagen. När vi åldras sjunker kollage nivåerna naturligt i kroppen. Tillskott med glycin har även påvisats hjälpa till att förhindra artrit.

  • (5) Glycin är en nyckel rensande antioxidant som visar den proinflammatoriska signaleringen av väteperoxid och är en av de tre aminosyrorna som används för att producera glutation i människokroppen (förutom glutamat och cystein).
  • (5) Glycin Tillskott har visat sig öka endogena glutation nivåer i både människor och djurstudier. Glycin ger sålunda skydd mot de negativa metaboliska effekter som kommer från en hög fruktos diet hos råttor, vilket har gynnsamma effekter på insulinkänslighet, blodtryck, serumfria fettsyror och intraabdominella fettförråd. Dessutom är glycin tillskott förknippat med betydande reduktioner i systoliskt blodtryck och plasma markörer av oxidativ stress. Minskade nivåer av glycin har kopplats till typ 2-diabetes, icke-alkoholrelaterad fettlever och andra metabolism relaterade störningar.

  • (7) En annan fascinerande effekt av glycin är dess cytoprotective effekt på levern och mag-tarmkanalen. Glycin främjar konjugering av gallsyra, spelar en avgörande roll i matsmältningen av lipider och absorption av lipidlösliga vitaminer. Vid alkoholinducerad hyperlipidemi har glycin visat sig minska alkohol nivåerna i blodet och optimera eller sänka blodnivåerna. Det har således påvisats minska den skadliga metaboliska biprodukten av alkohol, acetaldehyd. Glycin skyddar magen och tarmen från skador genom att bibehålla enterocyter integritet och apoptos, oc verkar positivt vid både behandling och profylax av magsårssjukdom.

  • (8) Hos människor syntetiseras ungefär 45 gram endogent glycin från levern och 3-5 gram kommer från den dagliga kosten. Viktiga glycin källor är nötkött, fläsk, lamm, fågel, skaldjur och vilt, samt tonfisk, tång, frön, soja, nötter, ägg och linser.

  • (9 )Glycin har en mycket söt smak och kan tas i vatten för de som upplever sömnlöshet och / eller nattliga svettningar. Tänk på att kombinera proteinrika kostkällor med matsmältningsenzymer, så att du med säkerhet bryter ner protein korrekt. Det är först när du har god matsmältning som du tillgodogör dig de aminosyror som finns i proteinerna du äter. Brist på glycin eller annan brist på aminosyror och signalsubstanser beror ofta på försämrad matsmältning, dålig tarmflora och försämrat näringsupptag.

Om du önskar mäta glycin eller andra signalsubstanser / neurotransmittorer, så går det utmärkt att göra genom mätning i urin.

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.