OM OSS

INRE HÄLSA YTTRE GLANS

Holistic living baseras på att värna om både kropp och själ. Vår grundvärdering är att prioritera dig själv och din hälsa. Du ska utgå ifrån dig själv och dina förutsättningar. Våra levnadsvanor idag tar inte hänsyn till vår inre hälsa. Vi lever i en ständig kamp mot klockan och ju mer digitaliserade och produktiva vi blir desto mindre tid ger vi oss själva för återhämtning och att vara här och nu.

Resultatet blir att vi drabbas av stressrelaterade sjukdomar och bränner ut oss. Vi på holistic living vill hjälpa dig att se över dina levnadsvanor, prioritera dig själv, din hälsa och välmående. Genom att öka kunskapen om vad en hälsosam livsstil innebär och börja förändra våra beteendemönster så kommer det resultera i att vi prioriterar vår hälsa och på vis kan vi förebygga långa sjukskrivningar och andra hälsorelaterade problem.

01

MOD

Att leva ett liv i balans och prioritera både vår mentala och fysiska hälsa kan vara utmanande. Vi lever i en tid och i ett samhälle som ständigt förväntar sig och kräver att vi ska prestera och leverera på topp. Alla aspekter i livet påverkar också hur vi mår. Det krävs mod att erkänna att man behöver göra en livsstilsförändring när det börjar gå överstyr. Våra coacher på Holistic Living beundrar modet, drivkraften och insikten som har krävts av våra kunder att ta steget mot en mer hälsosam och balanserad livsstil.

02

Positivitet

Våra tankar resulterar i olika känslor som i sin tur påverkar våra beteenden, mående, relationer och handlingar. Det holistiska tillvägagångsättet syftar till att träna sinnet att konsekvent öva positivt tänkande. Vi har själva makten att ta kontroll över våra tankar. Våra coacher har kompetens inom mindfulness och guidade meditationer.

Genom dessa övningar går det att bryta negativa tankebanor mot positiva.

“One positive thought produces millions of positive vibrations”. – John Coltrane

03

Hållbarhet

Vi på Holistic Living tror att vår livsstil och vanor spelar stor roll både för vårt eget välbefinnande och hälsa samt påverkar vårt klimat. När vi tar ansvar för vår egen hälsa tar vi också ansvar för vårt klimat.

VÅRA TJÄNSTER

BEHANDLINGAR

TRÄNING

RETREATS

Faisal Boye

Jag är en hälsocoach med stort intresse för hälsa, natur, kost och träning. Med bakgrund inom kampsport och tidigare boxare har jag erfarenhet av hur det är att komma tillbaka till högt ställda målsättningar och prestationskrav efter att man drabbats av en skada eller sjukdom.

Utbildning och kurs

  • Diplomerad lymfterapeut, Röda Korsets sjukhus
  • Diplomerad massör, Röda Korsets sjukhus
  • Utbildad yoga & ayurveda instruktör, Indien & indonesia
  • Utbildad personlig tränare, Bosön

Expertis och bakgrund

  • 5 år personlig tränare, SATS
  • Kampsports coach
  • 2 år personlig tränare & sjukgymnast, Sophiahemmet
  • 14 år frilansande hälsocoach, Body of yours